Okolí

Jindřichův Hradec

Jihovýchodní Čechy mají své osobité kouzlo. Krajina, protkaná hladinami potoků, řek a zejména rybníků, se tu z rovinaté Třeboňské pánve zdvíhá v zalesněné kopce České Kanady, aby na malém kousku země dala vyniknout své rozmanitosti. A uprostřed vší té přírodní krásy spočívá skutečný klenot:

  • město nad rybníkem Vajgar, v jehož hladině se zrcadlí nádherné panorama gotického hradu a renesančního zámku, němého svědka zašlé slávy jeho někdejších šlechtických obyvatel;
  • město na 15. poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s vysokou městskou věží, rozhlížející se daleko do kraje;
  • město, jež ještě v polovině 17. století patřilo k největším v Českém království;
  • město, jehož historické jádro bylo pro svou vysokou historickou, architektonickou i kulturní hodnotu prohlášeno městskou památkovou rezervací;
  • město vyhledávané pro své výjimečné památky i neporušené přírodní prostředí svého okolí četnými turisty z Čech i zahraničí; město "zlaté růže": Jindřichův Hradec.

Více na webových stránkách města Jindřichův Hradec.


 Dačice

Současné Dačice jsou přirozeným centrem historického regionu jihozápadní Moravy. Pro své obyvatele a návštěvníky, kterých s rozvíjejícím se cestovním ruchem každoročně přibývá, má město připravenou síť obchodů, služeb a bank, dobrou dopravní obslužnost a lékařskou péči. V současných Dačicích je zastoupeno učňovské a střední školství, k vybavenosti patří moderní stadion, letní koupaliště s vodními atrakcemi, různá sportoviště a hřiště pro nejmenší. Dlou-hodobě jsou vytvářeny dobré podmínky pro činnost zájmových spolků a sdružení, které se podílejí na kulturním a společenském dění ve městě.
Ve městě v posledních letech probíhá čilý stavební ruch. Prioritou města je vybudovat dobré zázemí jak pro mládež a mladé rodiny s dětmi, tak pro střední generaci a seniory. Proto se nezapomíná na zřizování dětských hřišť, sportovišť pro mládež, na vybavenost škol, pokračuje se s modernizací domu s pečovatelskou službou, na západním okraji města vzniká nová bytová výstavba v lokalitě Nivy. Podporu nalézají veškeré další aktivity, které mohou život v Dačicích zlepšit a zpříjemnit.
Do kulturního kalendáře města patří řada pravidelně pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcí, které zpestřují dění ve městě a které si našly své stálé příznivce. V posledních letech se do města vrátily masopustní průvody, jsou pořádány vánoční a velikonoční jarmarky, svou tradici si budují nové kulturně společenské akce.
Město Dačice (Dačice I. - V.) má 5 964 obyvatel (k 31. 12. 2009).

Více na webových stránkách města Dačice.


Telč

Vítejte v kraji, kterým kráčeli husité, vojska Jiřího z Poděbrad i Albrechta z Valdštejna, Švédové i Napoleonovi vojáci. V kraji, kde - jak praví staré pořekadlo - končí chleba a začíná kamení, kde ale lidé svou prací a příroda svou vytrvalostí společně vytvořili krajinu, jakou na jiném místě nenajdete – krajinu drobného měřítka a lidského rozměru.
Dominanty kraje - nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice (837 m n.m.) a hrad Roštejn Vás upoutají už zdaleka. 700 let starou lípu v Praskolesích možná budete trochu hledat, ale až ji najdete, užasnete nad jejími rozměry.
Ke zřícenině hradu Štamberka sice vede asfaltová cesta, ale doporučujeme vydat se raději pěšky, z „podhradí“ – člověk si pak lépe vychutná pocit „dobyvatele“.
Kousek od Štamberka je lom s kvalitní žulou, podobnou jako v Mrákotíně, kde byl v roce 1923 vylomen kámen – monolit, který dnes zdobí 3. nádvoří pražského hradu. Iniciátorem tohoto záměru byl slovinský architekt Josip Plečnik.
Krajina je poseta rybníky, zakládanými od dávných dob k chovu ryb a zadržení vody na pohon mlýnů. Mlýny po nástupu elektřiny ztichly, některé úplně zanikly, ale ten největší z nich se po své nedávné rekonstrukci stal luxusním hotelem a centrem golfu…
Lesy, vysázené z hospodářských důvodů dnes zvou k odpočinku, procházkám i výletům na kole či sběru hub, malin, ostružin a borůvek...
Venkovské silničky, lemované stromořadími jeřábů i dobře značené stezky pro pěší a cyklisty vás povedou neokázale krásnou přírodou, kde samota neznamená osamělost, ale spočinutí a klid.
Najdete zde i rozličná řemesla. Místní tvůrci přeměňují kov, dřevo, hlínu či kámen v užitek a krásu. Pokud budete chtít, v některých místech se k nim můžete připojit.
Vítejte na Telčsku!

 Více na webových stránkách města Telč.


Kunžak

Městečko Kunžak leží 14 km východně od Jindřichova Hradce při silnici spojující okresní město s Dačicemi v nadmořské výšce 575 m.
První zmínky o vsi, kterou zřejmě založil král Přemysl Otakar II., pocházejí již z roku 1288. Tehdy patřil Kunžak k olomouckému biskupství. Na městečko byl povýšen ještě před rokem 1385. Od 15. století bylo městečko známé zejména svými dobytčími a koňskými trhy. V roce 1808 však obec vyhořela a byla téměř celá zničena. Nový rozvoj přišel s tkalcovskou výrobou, jež se zde začala v 19. století rozšiřovat.
Hlavní historickou památkou obce je původně gotický farní kostel svatého Bartoloměje z doby kolem roku 1370. Později byl ještě barokně a empírově přestavěn. Věž kostela pochází z roku 1556.
Zajímavostí Kunžaku je několik kašen. Největší je na náměstí. Technickou památkou je kašna z roku 1665, která byla vytesána z jednoho žulového bloku - je umístěna u náměstí, za školou.
Most přes Lánský potok s barokní sochou svatého Jana Nepomuckého byl vyhlášen technickou památkou.

Zajímavosti v okolí

Okolí Kunžaku s malebnou přírodou a s mnoha rybníky a lesy je hojně navštěvovanou rekreační oblastí. Největší turistická centra jsou při rybnících Komorník a Zvůle.
vrch Vysoký kámen
ves Český Rudolec
ves Strmilov
město a zámek Jindřichův Hradec

Více na webových stránkách městečka Kunžak.


Zvůle

V překrásné krajině na pomezí Jižních Čech a Jižní Moravy, 12km od státní hranice s Rakouskem a asi 20 km od Jindřichova Hradce v samém srdci kraje, zvaného Česká Kanada najdete Autokemp Zvůle.
Stejnojmenný rybník o rozloze 10ha s písečnými plážemi, lesnatá krajina, která slibuje bohaté úlovky houbařům, hojnost borůvek, malin a dalších lesních plodů vyplní volné chvíle aktivním odpočinkem.
Našim návštěvníkům nabízíme všestranné sportovní vyžití v kempu a jeho blízkém okolí. Tenisové kurty, plážový volejbal, jízda na koni, vodní sporty, ale také turistické procházky či cyklistické výlety za velkým množstvím kulturních a historických památek - Telč, Slavonice, Dačice, Landštejn.
Dobrou pohodu doplní restaurační a stravovací zařízení, která nabízí grilovaná selata, rybí speciality i vynikající pekařské výrobky..

Více na autokemp Zvůle.


Nová Bystřice

Nová Bystřice je nevelké městečko ležící 15 km jihovýchodně od okresního města Jindřichův Hradec poblíž státní hranice s Rakouskem v nadmořské výšce 588 m. Nedaleko obce je silniční hraniční přechod do Rakouska.
Nová Bystřice - náměstí
Původní obec ležela asi 1 km od dnešního městečka při obchodní cestě a je připomínána již roku 1188. Patřila pánům z Landštejna, kteří zde založili hrad. Již v roce 1341 získala Bystřice od krále Jana Lucemburského městská práva. Roku 1420 bylo město i s hradem vypáleno husity v takové míře, že muselo být téměř celé nově vybudováno. Z té doby také pochází nynější označení Nová Bytřice.
V centru obce je protáhlé náměstí s barokní kašnou a mariánským sloupem Nejsvětější Trojice.
Zámek v blízkosti náměstí býval původně gotický hrad, který byl počátkem 17. století přestavěn na renesanční zámek a později byl ještě barokně rozšířen.
Původně gotický kostel svatého Petra a Pavla v 17. století vyhořel a byl přestavěn do dnešní barokní podoby. Nástěnné malby v kostele pocházejí z první poloviny 14. století.
Na jižní straně města jsou zachovány zbytky městského opevnění.
Ve městě začíná trať úzkokolejné železnice, vybudované koncem 19. století, která vede do Jindřichova Hradce a dále do Obrataně.

Více na webových stránkách města Nová Bystřice.


Strmilov

Obec Strmilov leží v okrese Jindřichův Hradec asi 7 km severně od městečka Kunžak nad údolím Hamerského potoka ve výčce 545 m nad mořem.
Její historie zasahuje až do 13. století. V roce 1294 byla již městečkem v majetku Oldřicha z Hradce. Obec byla často postihována požáry a při největším z nich v roce 1835 zcela vyhořela i se starým kostelem. Krátce nato byl vybudován nový kostel svatého Jiljí.
Hřbitovní pozdně románský kostel svatého Ondřeje je patrně nejstarším kostelem v okolí. Roku 1604 byl goticko-renesančně upraven, další oprava proběhla v roce 1711.
Ve Strmilově je malé Muzeum tkalcovství, které seznamuje návštěvníky s tímto odvětvím, pro Strmilov a okolí typickým. Ve Švehlově mlýně na Hamerském potoce je Malé muzeum minulosti, které představuje nejen původní vybavení vodního mlýna, ale i předměty denní potřeby z minulých dob.
Okolí Strmilova je rekreační oblastí při známém rybníku Komorníku.

Zajímavosti v okolí

Nedaleko obce se v sousedství České Olešné nachází malá zřícenina Tůmův vrch.

Více na webových stránkách města Strmilov.


 

Přihlášení